• Zwiększanie konkurencyjności
  • przedsiębiorstw branży mlecznej
  • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

Doradztwo

BIAŁYSTOK lista szkoleń w kwietniu 2015 r.

Kolejne tematy szkoleń proponujemy przedsiębiorcom i zakładom branży mleczarskiej w miesiącu kwietniu w Białymstoku. Zapisy już trwają. Liczba mejsc jest ograniczona.

 BIAŁYSTOK

 

8 - 9 kwiecień 2015
Stosowanie substancji dodatkowych, aromatów i enzymów w przemyśle mleczarskim oraz bezpieczeństwo opakowań produktów mleczarskich w aspekcie ekologicznym - praktyczne interpretacje obowiązujących przepisów prawnych.

• Unijne wykazy substancji dodatkowych - załączniki do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1333/2008 w sprawie substancji dodatkowych
• Substancje dodatkowe i aromaty w ekologicznych produktach mleczarskich
• Inne prace Unii Europejskiej w zakresie substancji dodatkowych
• Unijny wykaz substancji aromatycznych i projekt rozporządzenia Komisji w sprawie aromatów dymu wędzarniczego
• Prace Komisji w zakresie unijnego wykazu enzymów oraz znakowanie środków spożywczych zawierających enzymy
• Znakowanie produktów mleczarskich w zakresie substancji dodatkowych, enzymów i aromatów
• Rozporządzenie ramowe (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
• Zagrożenia związane z migracją substancji szkodliwych dla zdrowia z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością stosowanych w mleczarstwie.
• Deklaracja zgodności i inne dokumenty potwierdzające zgodność materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
• Obowiązki podmiotów działających na rynku materiałów do kontaktu z żywnością w odniesieniu do wystawiania deklaracji zgodności i posiadania dokumentów uzupełniających

 

9 - 10 kwiecień 2015
Neuromarketing w budowaniu zielonej marki

  • Głośniej, wyraźniej, częściej, mózg a reklamy, jakie bodźce skutecznie docierają do odbiorców zielonej marki?
  • Czy auto może smakować? Marketing sensoryczny, skuteczne praktyki w produktach ekologicznych.
  • Tworzenie i audyt marki zmysłowej, era brand sense, czyli poczuj różnicę.
  • Eye tracking prawdę Ci powie, czyli zasady neuromarketingu na stronach internetowych.
  • Neuromarketing przy sklepowym regale: produkt, opakowanie, marka jak wpływają na ekoistów
  • Słowa klucze a mózg klienta, czyli o skutecznym copywritingu.
  • Cena a neurony, jak to działa? Psychologiczne postrzeganie liczb.
  • Warsztat praktyczny - badanie odczynu skórno-gawlanicznego wybranych komunikatów reklamowch za pomocą urządzenia Skin Response GSR, na przykładzie marek z branży mleczarskiej

 

13 - 14 kwiecień 2015
Media społecznościowe i ich rola w kreowaniu eko-wizerunku

Specyfika Internetu, jako medium
• Doba medialna – jak konsumujemy media w ciągu dnia
• Cel korzystania z Internetu - budowanie wizerunku i zwiększanie sprzedaży
• Multitasking
Inne formy komunikacji marketingowej w Internecie
• Fora
• Blogi
• Social media
Media społecznościowe - nowa forma komunikacji – przegląd najciekawszych mediów, zasady ich funkcjonowania oraz rys psychologiczny użytkowników.
• Facebook • -nk.pl • Google + • Twitter • Pinger • Pinterest • Instagram • Snapczat • Blip.pl • Goldenline.pl • Blogosfera i vlogosfera YouTube
• Jak firma może przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe w social media?
• Czy współpraca z blogerami jest trudna? Na co zwracać uwagę?
Fora Internetowe – jak bezpiecznie na nich zaistnieć, czyli trendy w Buzz Marketngu.
Case studies - przykłady skutecznych działań marketingowych w Internecie
Ćwiczenia praktyczne: omówienie działań matketingowych w Internecie m.in.

 

15 - 16 kwiecień 2015
Technologie przyjazne środowisku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przemyśle mleczarskim

• Uwarunkowania środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i legislacyjne rozwoju odnawialnych źródeł energii
• Podstawy produkcji biogazu
• Surowce stosowane w biogazowniach
• Postępowanie z produktami fermentacji
• Uwarunkowania prawne rozwoju biogazowni w Polsce
• Zagospodarowanie ciepła odpadowego powstającego w wybranych procesach w przemyśle mleczarskim
• Termochemiczne metody konwersji biomasy
• Możliwości wykorzystania energii Słońca w przemyśle mleczarskim
• Możliwości wykorzystania energii wiatru w przemyśle mleczarskim
• Energia geotermalna – potencjał a realia
• Dobre praktyki w zakładach przemysłu mleczarskiego, i przykłady dotyczące odnawialnych źródeł energii
• Część praktyczna

 

20 - 21 kwiecień 2015
Negocjacje handlowe producentów i dystrybutorów produktów ekologicznych.

• Podłoże i psychologiczne tajniki negocjacji handlowych.
• Określenie celów do osiągnięcia oraz granic kompromisu.
• Diagnozowanie własnych i partnera zdolności negocjacyjnych – mocnych i słabych stron, specyficznych zachowań negocjacyjnych.
• Style negocjacyjne – przyczyny i skutki stosowania określonych sposobów negocjowania.
• Zaplanowanie przebiegu negocjacji – miejsce, czas, skład osobowy, materiały pomocnicze.
• BATNA – alternatywy negocjacyjne czyli rzeczywista pozycja partnerów.
• Komunikacja w negocjacjach – zakłócenia i skuteczne działania komunikacyjne.
• Zespół negocjacyjny, cechy negocjatora i podział ról w zespole.
• Techniki negocjacyjne i reagowanie na manipulacje psychologiczne.
• Etapy negocjacji – konsekwentne działania w poszczególnych fazach.
• Metody finalizacji i osiągania ostatecznych ustaleń.
• Trudne sytuacje negocjacyjne – przyczyny występowania i pokonywanie barier.

 

27 - 28 kwiecień 2015
Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie.

• Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój jako przesłanki zainteresowania organizacji zarządzaniem środowiskowym
• Formalne i nieformalne systemy zarządzania środowiskowego jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa
• Związki systemu zarządzania środowiskowego z zarządzaniem jakością i BHP
• Rodzina norm ISO 14000
• Kluczowe etapy wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO14001:
• Tworzenie polityki środowiskowej
• Identyfikacja aspektów środowiskowych
• Ocena cyklu życia produktu
• Wskaźniki efektów działalności środowiskowej

 

28 - 29 kwietnia 2015
GMP I GHP oraz metody pobierania próbek czyli najwyższa jakość eko-produktu

• GMP i GHP dla kierowców
• GMP i GHP miejsca gromadzenia mleka
• Metody pobierania próbek w tym:
- wpływ mieszania mleka w zbiorniku u dostawcy i cysternie na wynik badania, (pobieranie z mieszadłem i bez mieszadła),
- reprezentatywność próbki (odpowiednia proporcja pobieranej próbki),
- transport i przechowywanie próbek mleka,
- techniki pobierania próbek mleka (met. ręczna , kropelkowa, autosampler w zakładzie podczas rozładunku)
- próbobiorcy (odpowiedzialność, uprawnienia),
- sposoby mieszania mleka przed pobraniem,
- zmiany składu chemicznego i czystości mikrobiologicznej (bez mieszania),
- konserwowanie próbek mleka,
• pobieranie próbek mleka surowego na eksport do Rosji.
• Podkreślenie znaczenia kierowcy i właściwego pobrania próbki, a otrzymywanych wyników.

 

29 - 30 kwiecień 2015
Zarządzanie zasobami ludzkimi - rozwiązania ekol i ich zastosowanie w ZZL

• budowanie zespołu w oparciu o wartości ekologii
• budowanie świadomości biznesu odpowiedzialnego społecznie
• menadżer jako przywódca nowoczesnej organizacji
• motywowanie zespołu
• poprawne delegowanie zadań
• efektywne zarządzanie informacją wewnątrz firmy a korzyści ekologiczne
• elementy ekologii w okresowej ocenie pracownika
• zarządzanie sobą w czasie z uwzględnieniem korzyści ekologicznych dla firm

< Wróć do listy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego