• Zwiększanie konkurencyjności
  • przedsiębiorstw branży mlecznej
  • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

Doradztwo

NIEBORÓW lista szkoleń w kwietniu 2015 r.

Kolejne tematy szkoleń proponujemy przedsiębiorcom i zakładom branży mleczarskiej w miesiącu kwietniu w Nieborowie koło Łowicza. Zapisy już trwają. Liczba mejsc jest ograniczona.

 

 NIEBORÓW

 

1-2 kwiecień 2015
Audytor systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności oraz środowiskiem w zakładach mleczarskich.

• podstawy audytowania – metody i techniki
• audytowanie systemów bezpieczeństwa żywności – audytowanie GMP, GHP
• audytowanie systemów bezpieczeństwa żywności – audytowanie HACCP
• audytowanie systemów bezpieczeństwa żywności – audytowanie ISO 22000
• audytowanie systemów zarządzania jakością – audytowanie ISO 9001
• audytowanie zarządzania środowiskiem – audytowanie ISO 9001
• metody statystyczne

 

10-11 kwiecień 2015
Wywieranie wpływu na klientów na zielonym rynku

• Manipulacja, czy wywieranie wpływu? O etyce psychologii sprzedaży ekoproduktów.
• 6 zasad wywierania wpływu wg prof. Cialdiniego, proste, intuicyjne, dlaczego nie powszechne?
• Zasada niedostępności na zielonym rynku
• Opakowanie a wywieranie wpływu, które elementy działają najsilniej?
• Merchandising, o co zadbać, by działał?
• Cena – finanse czy psychologia? Jak działa na Twojego klienta?
Jak kształtować profesjonalny wizerunek i wywoływać oczekiwane skojarzenia grupy docelowej

 

13-14 kwiecień 2015
Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje prośrodowiskowe w przedsiębiorstwach z branży mlecznej.

• Projekt ekologiczny– definicje, cechy
• Innowacyjny projekt ekologiczny
• Zasady przygotowywania spójnych projektów ekologicznych: słowa kluczowe w projektach, cechy dobrego projektu, zarządzanie cyklem projektowym, harmonogram projektu
• Programy operacyjne
• Charakterystyka przykładowego projektu ekologicznego
• Rozliczanie i prowadzenie dokumentacji projektowej: budżet projektu, realizacja i rozliczanie projektów, kwalifikowalność wydatków, kategorie wydatków (koszty bezpośrednie i pośrednie), personel projektu, wkład własny, cross-financing, dokumentacja poniesionych wydatków, wniosek o płatność

  

16-17 kwiecień 2015
Jak zaprojektować eko-opakowanie? - współczesne trendy w projektowaniu opakowań

1. Decyzje konsumentów – czynniki wpływające na ich zachowania
• Psychologia zachowań Klienta
• dlaczego dokonuje się zakupów?
• podstawowe schematy zachowań Klientów
• zakupy impulsowe i zaplanowane
• Reguły zachowania Klientów wewnątrz sklepu (reguła prawej strony, lewego oka, środka, trawnika)
• Rola opakowania w procesie podejmowania decyzji o zakupie danego produktu;
• Czynniki zewnętrzne stymulujące decyzje konsumentów, model AIDA
• „Ścieżki Klienta” – reguły poruszania się konsumentów (strefy gorące i zimne), looping
2. Ekspozycja produktu, jako narzędzie do budowania świadomości marki
• Kształtowanie przestrzeni handlowej (ciągi handlowo-komunikacyjne, optymalizacja rozmieszczenia bloków asortymentowych, punkty o największej sile oddziaływania, elementy kompozycji wnętrza: marketing zmyslów, światło, kolor, aranżacja, jakość i estetyka produktu, komunikacja cenowa)
• Lokalizacje produktów wzmacniające świadomość i widoczność marki (półka regularna, dodatkowe ekspozycje, cross merchandising, strefy przy-kasowe)
• jak eksponować produkty aby realnie wpływać na wyniki sprzedaży
• co zrobić, aby sklep był miejscem przyjaznym dla kupujących
• jak witryną i aranżacją skutecznie przyciągać uwagę klientów
3. Merchandising jako silne wsparcie działań promocyjnych
• Wykorzystanie materiałów POS
• Rodzaje dyspozytorów
• Praktyczne zastosowanie materiałów promocyjnych
• Istota współdziałania merchandisingu z akcjami promocyjnymi
o Dostępność produktu
o Spójność komunikatu
• Programy lojalnościowe jako budowanie pozytywnego wizerunku marki
• Dobre i złe praktyki realizowanych akcji promocyjnych
• Materiały „POP” jako cichy sprzedawca.
4. Budowanie zaufania klientów jako podstawa sukcesu firmy
• Pierwszy kontakt z potencjalnym kontrahentem
• Nawiązywanie kontaktów z nowymi sklepami i pozyskiwanie nowych miejsc ekspozycji – jak robić to skutecznie
• Definiowanie wrażenia, jakie chcemy wywołać w początkach interakcji. Kanały werbalne i niewerbalne w komunikacji
• Symulowane rozmowy handlowe z przedstawicielami sklepów
5. Opakowanie jako element tożsamości marki
• strategiczna rola opakowania w procesie budowania marki i efektywnej sprzedaży produktu
• funkcje opakowań, czyli czego konsumenci oczekują od opakowań i jak sprostać tym wymaganiom
• design świadomy – jak projektować opakowania skuteczne
• zmiana strategii naśladownictwa na rzecz oryginalności, wyróżniania i jakości.
• Jak zwrócić uwagę klienta na dany produkt.
6. Rola wzornictwa w sukcesie rynkowym produktu:
• Obszary projektowania, potencjał wzornictwa, rola projektanta
• Case studies/ studia przypadków dobrze zaprojektowanych produktów
• Rosnące wymagania konsumentów: jak zmiany demograficzne i społeczne wpływają na oczekiwania konsumentów względem opakowań.
7. Marketing produktu a opakowanie:
• Budowanie wizerunku marki poprzez opakowanie
• Rola opakowania w procesie sprzedaży
• Marka własna – wyzwanie czy problem? Marki własne wiodących sieci handlowych w Polsce w ostatnich latach – omówienie sytuacji i kierunku, w którym zmierzają poszczególni gracze.
• Case studies – dobre i złe rozwiązania opakowań
8. Trendy wzornicze i konsumenckie:
• Trendy konsumenckie – zmiany w oczekiwaniach konsumentów
• Wpływy wzornictwa w innych branżach produktowych na branżę opakowań, przepływ inspiracji
• Trendy wzornicze w opakowaniach
• Ćwiczenie – wykorzystanie wiedzy o trendach, rozpoznawanie trendów
• Trendy w projektowaniu opakowań na świecie – przykłady, wnioski, próba usystematyzowania wiedzy w tym zakresie, czyli czego możemy nauczyć się na doświadczeniach innych.
9. Proces projektowy
• jak efektywnie pracować nad projektami opakowań
• dobry brief to znaczy jaki – zrozumienie założeń strategicznych podstawą efektywnej pracy z opakowaniami
• specyfika pracy projektanta – jak efektywnie komunikować się z projektantami opakowań
• badania opakowań – kiedy mogą pomóc, a kiedy zaszkodzić.
10. Druk opakowań
– praktyczne aspekty przygotowania projektów do druku, czyli packaging design triangle (3P: producer – packaging designer – printer) jako czynnik sukcesu

 

27-28 kwiecień 2015
Pozyskiwanie klientów w sektorze B2B dla ekofirm.

• 7 etapów procesu sprzedażowego, czyli jak pogodzić
• Jak rozmawiać ze słuchowcem, a jak ze wzrokowcem, żeby do niego trafić?
• Ekooferta – jak przygotować skuteczne argumenty sprzedażowe, vademecum psychologii sprzedaży
• Cross-selling i up-selling krok po kroku w sektorze B2B
• Zasada win-to-win a konstruowanie ekooferty
• Zasada dziurawego wiadra, czyli dlaczego warto dbać o stałych klientów
• Drabina lojalności, a maruderzy, zasada Pareto, czyli jak skupiać się na efektywnych kontaktach handlowych

 

28-29 kwiecień 2015
Media społecznościowe i ich rola w kreowaniu eko-wizerunku

 Specyfika Internetu, jako medium
• Doba medialna – jak konsumujemy media w ciągu dnia
• Cel korzystania z Internetu - budowanie wizerunku i zwiększanie sprzedaży
• Multitasking
Inne formy komunikacji marketingowej w Internecie
• Fora
• Blogi
• Social media
Media społecznościowe - nowa forma komunikacji – przegląd najciekawszych mediów, zasady ich funkcjonowania oraz rys psychologiczny użytkowników.
• Facebook • -nk.pl • Google + • Twitter • Pinger • Pinterest • Instagram • Snapczat • Blip.pl • Goldenline.pl • Blogosfera i vlogosfera YouTube
• Jak firma może przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe w social media?
• Czy współpraca z blogerami jest trudna? Na co zwracać uwagę?
Fora Internetowe – jak bezpiecznie na nich zaistnieć, czyli trendy w Buzz Marketngu.
Case studies - przykłady skutecznych działań marketingowych w Internecie
Ćwiczenia praktyczne: omówienie działań matketingowych w Internecie m.in.

< Wróć do listy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego