• Zwiększanie konkurencyjności
  • przedsiębiorstw branży mlecznej
  • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

Doradztwo

LESZNO lista szkoleń w kwietniu 2015 r.

Kolejne tematy szkoleń proponujemy przedsiębiorcom i zakładom branży mleczarskiej w miesiącu kwietniu w Lesznie. Zapisy już trwają. Liczba mejsc jest ograniczona.

 

 

LESZNO

 

8-9 kwiecień 2015
Media społecznościowe i ich rola w kreowaniu eko-wizerunku

Specyfika Internetu, jako medium
• Doba medialna – jak konsumujemy media w ciągu dnia
• Cel korzystania z Internetu - budowanie wizerunku i zwiększanie sprzedaży
• Multitasking
Inne formy komunikacji marketingowej w Internecie
• Fora
• Blogi
• Social media
Media społecznościowe - nowa forma komunikacji – przegląd najciekawszych mediów, zasady ich funkcjonowania oraz rys psychologiczny użytkowników.
• Facebook • -nk.pl • Google + • Twitter • Pinger • Pinterest • Instagram • Snapczat • Blip.pl • Goldenline.pl • Blogosfera i vlogosfera YouTube
• Jak firma może przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe w social media?
• Czy współpraca z blogerami jest trudna? Na co zwracać uwagę?
Fora Internetowe – jak bezpiecznie na nich zaistnieć, czyli trendy w Buzz Marketngu.
Case studies - przykłady skutecznych działań marketingowych w Internecie
Ćwiczenia praktyczne: omówienie działań matketingowych w Internecie m.in.

 

9-10 kwiecień 2015
Technologie przyjazne środowisku oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przemyśle mleczarskim

• Uwarunkowania środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i legislacyjne rozwoju odnawialnych źródeł energii
• Podstawy produkcji biogazu
• Surowce stosowane w biogazowniach
• Postępowanie z produktami fermentacji
• Uwarunkowania prawne rozwoju biogazowni w Polsce
• Zagospodarowanie ciepła odpadowego powstającego w wybranych procesach w przemyśle mleczarskim
• Termochemiczne metody konwersji biomasy
• Możliwości wykorzystania energii Słońca w przemyśle mleczarskim
• Możliwości wykorzystania energii wiatru w przemyśle mleczarskim
• Energia geotermalna – potencjał a realia
• Dobre praktyki w zakładach przemysłu mleczarskiego, i przykłady dotyczące odnawialnych źródeł energii
• Część praktyczna

 

20-21 kwiecień 2015
Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie.

• Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój jako przesłanki zainteresowania organizacji zarządzaniem środowiskowym
• Formalne i nieformalne systemy zarządzania środowiskowego jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa
• Związki systemu zarządzania środowiskowego z zarządzaniem jakością i BHP
• Rodzina norm ISO 14000
• Kluczowe etapy wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO14001:
• Tworzenie polityki środowiskowej
• Identyfikacja aspektów środowiskowych
• Ocena cyklu życia produktu
• Wskaźniki efektów działalności środowiskowej

23-24 kwiecień 2015
Jak zaprojektować eko-opakowanie? - wsp ółczesne trendy w projektowaniu opakowań

Decyzje konsumentów – czynniki wpływające na ich zachowania
• Psychologia zachowań Klienta
• dlaczego dokonuje się zakupów?
• podstawowe schematy zachowań Klientów
• zakupy impulsowe i zaplanowane
• Reguły zachowania Klientów wewnątrz sklepu (reguła prawej strony, lewego oka, środka, trawnika)
• Rola opakowania w procesie podejmowania decyzji o zakupie danego produktu;
• Czynniki zewnętrzne stymulujące decyzje konsumentów, model AIDA
• „Ścieżki Klienta” – reguły poruszania się konsumentów (strefy gorące i zimne), looping
Ekspozycja produktu, jako narzędzie do budowania świadomości marki
• Kształtowanie przestrzeni handlowej (ciągi handlowo-komunikacyjne, optymalizacja rozmieszczenia bloków asortymentowych, punkty o największej sile oddziaływania, elementy kompozycji wnętrza: marketing zmyslów, światło, kolor, aranżacja, jakość i estetyka produktu, komunikacja cenowa)
• Lokalizacje produktów wzmacniające świadomość i widoczność marki (półka regularna, dodatkowe ekspozycje, cross merchandising, strefy przy-kasowe)
• jak eksponować produkty aby realnie wpływać na wyniki sprzedaży
• co zrobić, aby sklep był miejscem przyjaznym dla kupujących
• jak witryną i aranżacją skutecznie przyciągać uwagę klientów
Merchandising jako silne wsparcie działań promocyjnych
• Wykorzystanie materiałów POS
• Rodzaje dyspozytorów
• Praktyczne zastosowanie materiałów promocyjnych
• Istota współdziałania merchandisingu z akcjami promocyjnymi
o Dostępność produktu
o Spójność komunikatu
• Programy lojalnościowe jako budowanie pozytywnego wizerunku marki
• Dobre i złe praktyki realizowanych akcji promocyjnych
• Materiały „POP” jako cichy sprzedawca.
Budowanie zaufania klientów jako podstawa sukcesu firmy
• Pierwszy kontakt z potencjalnym kontrahentem
• Nawiązywanie kontaktów z nowymi sklepami i pozyskiwanie nowych miejsc ekspozycji – jak robić to skutecznie
• Definiowanie wrażenia, jakie chcemy wywołać w początkach interakcji. Kanały werbalne i niewerbalne w komunikacji
• Symulowane rozmowy handlowe z przedstawicielami sklepów
Opakowanie jako element tożsamości marki
• strategiczna rola opakowania w procesie budowania marki i efektywnej sprzedaży produktu
• funkcje opakowań, czyli czego konsumenci oczekują od opakowań i jak sprostać tym wymaganiom
• design świadomy – jak projektować opakowania skuteczne
• zmiana strategii naśladownictwa na rzecz oryginalności, wyróżniania i jakości.
• Jak zwrócić uwagę klienta na dany produkt.
Rola wzornictwa w sukcesie rynkowym produktu:
• Obszary projektowania, potencjał wzornictwa, rola projektanta
• Case studies/ studia przypadków dobrze zaprojektowanych produktów
• Rosnące wymagania konsumentów: jak zmiany demograficzne i społeczne wpływają na oczekiwania konsumentów względem opakowań.
Marketing produktu a opakowanie:
• Budowanie wizerunku marki poprzez opakowanie
• Rola opakowania w procesie sprzedaży
• Marka własna – wyzwanie czy problem? Marki własne wiodących sieci handlowych w Polsce w ostatnich latach – omówienie sytuacji i kierunku, w którym zmierzają poszczególni gracze.
• Case studies – dobre i złe rozwiązania opakowań
Trendy wzornicze i konsumenckie:
• Trendy konsumenckie – zmiany w oczekiwaniach konsumentów
• Wpływy wzornictwa w innych branżach produktowych na branżę opakowań, przepływ inspiracji
• Trendy wzornicze w opakowaniach
• Ćwiczenie – wykorzystanie wiedzy o trendach, rozpoznawanie trendów
• Trendy w projektowaniu opakowań na świecie – przykłady, wnioski, próba usystematyzowania wiedzy w tym zakresie, czyli czego możemy nauczyć się na doświadczeniach innych.
Proces projektowy
• jak efektywnie pracować nad projektami opakowań
• dobry brief to znaczy jaki – zrozumienie założeń strategicznych podstawą efektywnej pracy z opakowaniami
• specyfika pracy projektanta – jak efektywnie komunikować się z projektantami opakowań
• badania opakowań – kiedy mogą pomóc, a kiedy zaszkodzić.
Druk opakowań
– praktyczne aspekty przygotowania projektów do druku, czyli packaging design triangle (3P: producer – packaging designer – printer) jako czynnik sukcesu

 

24-25 kwiecień 2015
Pozycjonowanie i merchandising produktów ekologicznych

• Definicje i zrozumienie pojęcia pozycjonowania produktu
• Analiza marketingowa pozycjonowania produktu
• Najważniejsze preferencje nabywcze potencjalnych klientów
• Wykreowanie koncepcji produktu i jego wizerunku
• Unikatowe wartości produktu (USP) adresowane do potrzeb określonych grup nabywców
• Mapy percepcji produktu
• Różnorodne strategie pozycjonowania produktu
• Pozycjonowanie produktu w relacji do działań konkurencyjnych
• Ogólne zasady i psychologiczne podłoże merchandisingu z punktu widzenia klientów
• Dobre praktyki i najczęstsze błędy merchandisingu
• Asortymentacja wyrobów ekologicznych z dostosowaniem do sklepów różnych formatów
• Zasady i praktyka ekspozycji zróżnicowanych towarów ekologicznych

 

27-28 kwiecień 2015
Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje prośrodowiskowe w przedsiębiorstwach z branży mlecznej

• Projekt ekologiczny– definicje, cechy
• Innowacyjny projekt ekologiczny
• Zasady przygotowywania spójnych projektów ekologicznych: słowa kluczowe w projektach, cechy dobrego projektu, zarządzanie cyklem projektowym, harmonogram projektu
• Programy operacyjne
• Charakterystyka przykładowego projektu ekologicznego
• Rozliczanie i prowadzenie dokumentacji projektowej: budżet projektu, realizacja i rozliczanie projektów, kwalifikowalność wydatków, kategorie wydatków (koszty bezpośrednie i pośrednie), personel projektu, wkład własny, cross-financing, dokumentacja poniesionych wydatków, wniosek o płatność

 

29-30 kwiecień 2015
Ekomarketing jako narzędzie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie

• Marketing współczesny. Ekomarketing
• Grupa docelowa, segmentowanie rynku.
• Omówienie narzędzi 4P w aspekcie marketingu ekologicznego: produktu, ceny, dystrybucji oraz promocji.
• Promocja mix: reklama, public relations, promocja osobista, promocja handlowa.
• E-ekomarketing, budowanie zielonego wizerunku w sieci Internet.
• Marketing usług 7P: świadectwa materialne, procesy, ludzie.
• Analizy marketingowe: benchmarking, analiza SWOT a budowanie ekowizerunku.
• Zielony wizerunek w sieci krok po kroku: strona www, pozycjonowanie SEO/SEM, newslettery, mailingi.
• Portale społecznościowe, współpraca z blogerami.
• Marketing szeptany, partyzancki, wirusowy.
• Nowe trendy marketingu.
• CSR – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw działaniem budującym wizerunek.

< Wróć do listy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego