• Zwiększanie konkurencyjności
  • przedsiębiorstw branży mlecznej
  • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

Doradztwo

Zakończenie projektu Zielone Mleko

Wsparciem szkoleniowo-doradczym objętych łącznie zostało 586 pracowników z 55 firm, w tym 322 kobiet i 264 mężczyzn z czego 91 osób to pracownicy po 50 roku życia.

Projekt zakończył się 30.06.2015 r. i przeszkolono w nim 1196 osób na 83 szkoleniach.

< Wróć do listy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego