• Zwiększanie konkurencyjności
  • przedsiębiorstw branży mlecznej
  • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

Doradztwo

Aktualności

Zapytanie ofertowe 2/2015 (28.04.2015r.)

Wt 28

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2015
Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia wyżywienia oraz noclegów dla uczestników szkoleń i trenera (kod CPV: 55110000-4, 55120000-7, 55320000-9). Dotyczy projektu pt. „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne” (UDA-POKL.02.01.01-00-244/13) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1, Konkurs „Zielone Światło”.
I.    Zamawiający

Zapytanie ofertowe 1/2015 (28.04.2015r.)

Wt 28

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia wyżywienia oraz noclegów dla uczestników szkoleń i trenera (kod CPV: 55110000-4, 55120000-7, 55320000-9). Dotyczy projektu pt. „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne” (UDA-POKL.02.01.01-00-244/13) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1, Konkurs „Zielone Światło”.
I.    Zamawiający

Znakowanie produktów spożywczych – warsztaty praktyczne dla branży mleczarskiej

Pn 30

Zapraszamy Państwa serdecznie na warsztaty praktyczne dotyczące znakowania produktów.

Warsztaty są doskonałym uzupełnieniem szkolenia dotyczącego znakowania w produktów mleczarskich w świetle zmian prawnych, jakie mieliśmy przyjemność organizować dla Państwa w poprzednich miesiącach.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego