• Zwiększanie konkurencyjności
  • przedsiębiorstw branży mlecznej
  • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

Doradztwo

Aktualności

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego 14/2014 (28.11.2014)

Pt 28

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego 14/2014 (28.11.2014)

Niniejszym informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego nr 14/2014 na wybór wykonawcy usługi wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia wyżywienia oraz noclegów dla uczestników szkoleń i trenera (kod CPV: 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3) w ramach projektu pt. „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne" (UDA-POKL.02.01.01-00-244/13) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1, Konkurs „Zielone Światło" wybrana została firma Casablanca Catering Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe 14/2014 (06.11.2014r.)

Cz 06


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia wyżywienia oraz noclegów dla uczestników szkoleń i trenera (kod CPV: 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3). Dotyczy projektu pt. „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne” (UDA-POKL.02.01.01-00-244/13) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.1, Konkurs „Zielone Światło”.

Odbyło się szkolenie z zakresu ekomarketingu

Pn 15

W dniach 24-25 listopada 2014 r. w Ślesinie k. Konina odbyło się szkolenie w ramach projektu pt. „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw branży mlecznej poprzez działania proekologiczne”. Uczestnikami tego bezpłatnego szkolenia pt. „Ekomarketing jako narzędzie zarządzania środowiskiem przedsiębiorstwie” byli przedstawiciele branży mlecznej.

 

IMG 0274

 

IMG 0276

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego