• Zwiększanie konkurencyjności
  • przedsiębiorstw branży mlecznej
  • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

Doradztwo

Doradztwo

 

Doradztwo dla branży mlecznej: audyt energetyczny, audyt ekologiczny, technologie przyjazne środowisku, odnawialne źródła energii, zarządzanie środowiskowe.

 

Zyskaj na ekologii -  Praktyczne rozwiązania biznesowe dla średnich przedsiębiorstw.


Każde przedsiębiorstwo biorące udział w Projekcie bezpłatnie uzyska :


•    Identyfikację obszarów w których konieczne jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązań proekologicznych
•    Diagnozę przyczyn i problemów wynikających z występowania luk kompetencyjnych z zakresu wiedzy proekologicznej
•    Wyznaczenie proekologicznych celów strategicznych zgodnych z ekonomiczną wizją rozwoju przedsiębiorstwa
•    Indywidualny, dostosowany do potrzeb każdego przedsiębiorstwa plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych

 

Cele doradcze:


•    Przyrost wiedzy nt. rozwiązań proekologicznych, a w szczególności zarządzania środowiskowego oraz efektywności energetycznej, u 450 pracowników z przedsiębiorstw z branży mlecznej.

•    Opracowanie planów wdrożeń rozwiązań proekologicznych dla 30 przedsiębiorstw z branży mlecznej.

  

Sprawdź czy Twoja firma kwalifikuje się do Projektu i może otrzymać bezpłatne doradztwo oraz cykl szkoleń dla pracowników.

 

msp

question

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Zapisz się online!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego