• Zwiększanie konkurencyjności
 • przedsiębiorstw branży mlecznej
 • poprzez działania proekologiczne

Szkolenia

Szyte na miarę potrzeb Zyskaj na ekologii

Praktyczne rozwiązania biznesowe

Doradztwo

Kraków 22-23 czerwca - "Znakowanie produktów spożywczych – warsztaty praktyczne dla branży mleczarskiej"

Zapraszamy Państwa serdecznie na warsztaty praktyczne dotyczące znakowania produktów.

Warsztaty są doskonałym uzupełnieniem szkolenia dotyczącego znakowania w produktów mleczarskich w świetle zmian prawnych, jakie mieliśmy przyjemność organizować dla Państwa w poprzednich miesiącach.

 

 

Warsztaty będą miały miejsce w dniach 22-23 kwietnia 2015 r. w Krakowie.

 

Celem warsztatów jest oprócz omówienia zmian w zakresie znakowania żywności, zaplanowanie przez uczestników działań na kolejne okresy przejściowe oraz stworzenie dla konkretnych produktów gotowych do wykorzystania tekstów etykiet zgodne z nowymi wymaganiami. W czasie warsztatów, pod okiem prelegenta, uczestnicy stworzą dla swoich produktów teksty etykiet zgodne z nowymi wymaganiami. Wszystkie studia przypadku dopasujemy do produktów i potrzeb uczestników.

 

Program warsztatów:

1.  Nowe zasady przekazywania konsumentom informacji na temat żywności wg Rozporządzenia UE nr 1169/2011 – zmienione obowiązki, odpowiedzialność i ważne daty, o których należy pamiętać

 • Jakie zasady będą obowiązywać producentów produktów w małych opakowaniach, o ograniczonej powierzchni do znakowania?
 • Nowe wytyczne w zakresie znakowania żywności nieopakowanej- jakie informacje przekazać konsumentom i w jakiej formie?
 • Nowe rozporządzenie w kontekście wymagań branżowych i uwarunkowań weterynaryjnych?- na konkretnych przykładach z branż uczestników
 • Kwestie sporne wokół rozporządzenie- jak znakować żywność genetycznie modyfikowaną oraz wyroby regionalne i tradycyjne
 • Wprowadzenie klienta w błąd - Jak uniknąć odpowiedzialności finansowej spowodowanych błędną interpretacją przepisów?

2.  Obowiązkowe informacje na etykietach- zmienione wymagania techniczne w praktyce

 • Zmiany w zakresie informacji obowiązkowych- omówienie na przykładach
 • Czytelność informacji na opakowaniu- jak spełnić nowe wymagania
 • Pole widzenia - jakie dane w nim umieścić i w jakim układzie?
 • Praktyczne zasady prezentowania dat i terminów m.in.: „Zamrożone dnia”, „Wyprodukowano dla” „Należy spożyć do”
 • Wykaz składników- nowe wymagania dla m.in. olejów i tłuszczy, wyrobów mięsnych oraz ryb.

3.  Wartość odżywcza produktów -obowiązkowe i dobrowolne informacje

 • Sposób i kolejność prezentacji wartości odżywczych na opakowaniu -wymagania dla różnych typów produktów
 • Przypadki szczególne: kiedy zgodnie z prawem powtórzyć informacje o wartości odżywczej w polu widzenia?
 • Wyłączenia z obowiązku znakowania wartością odżywczą- analiza na przykładach
 • Dodatkowe informacje o wartości odżywczej- co wolno a czego nie?
 • Tolerancja dla zawartości składników odżywczych , zasady zaokrąglania wartości na etykiecie- nowe wytyczne KE


Panel specjalny:
PRAKTYCZNY WARSZTAT znakowania środków spożywczych dla poszczególnych zakładów i typów produktów- praca na wzorcowych etykietach oraz indywidualne konsultacje z ekspertem.
Zachęcamy uczestników do dostarczenia własnych etykiet, które zostaną poddane wnikliwej weryfikacji i analizie zapisów pod kątem m.in.:

 • podawania wykazu składników oraz informacji o alergenach
 • prezentacji informacji o dodatkach do żywności zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1129/2011 
 •  umieszczania informacji dodatkowych na etykiecie

 

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 maj 2015 10:14
question

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz

Zapisz się online!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego