Kategoria Aktualności

RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE OBEJMNIE CAŁY ŁAŃCUCH DOSTAW

RAPORTOWANIE POZAFINANSOWE OBEJMNIE CAŁY ŁAŃCUCH DOSTAW Podstawą raportowania celów związanych między innymi z Zielonym Ładem jest Dyrektywa CSRD. Skrót oznacza raportowanie przedsiębiorstw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Weszła ona w życie we wrześniu ubiegłego roku i została już wdrożona do polskiego…

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA MLEKA TO WIELE ZALET

ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA MLEKA TO WIELE ZALET Zrównoważone rolnictwo wpływa na jakość uzyskiwanego mleka na wiele sposobów. Wiążą się one z dobrostanem zwierząt oraz dbałością o otoczenie, w którym są hodowane. Wśród kluczowych aspektów można wymienić lepsze żywienie bydła mlecznego. W…

Wspólne podejście Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej do obliczania śladu węglowego produktu

Wspólne podejście Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej do obliczania śladu węglowego produktu ZNAKOWANIE PRODUKTÓW MLECZARSKICH JAKO PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU Znakowanie mleka jako pochodzącego z zrównoważonego rolnictwa jest coraz powszechniej stosowane. Przynosi to liczne korzyści zarówno konsumentom, jak i producentom. Może być ono oznaczone…

Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka ma znaczenie

Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka ma znaczenie Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka to system, który dąży do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne i maksymalizowania dobrostanu zwierząt na wszystkich etapach łańcucha produkcyjnego. Główne cele zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka: Zmniejszenie…

Konsumpcja produktów przyjaznych środowisku rośnie

Konsumpcja produktów przyjaznych środowisku rośnie Pomimo licznych zawirowań na rynku żywnościowym trend związany ze spożywaniem produktów wytworzonych w sposób przyjazny środowisku rośnie. Niemniej na rynku funkcjonuje znaczna ilość produktów z państw, które nie przestrzegają wysokich wymogów mających zastosowanie w krajach…

Ślad węglowy a branża mleczarska

Ślad węglowy a branża mleczarska Ślad węglowy związany z wyprodukowaniem litra mleka jest kluczowym wskaźnikiem, istotnym zarówno dla hodowców bydła mlecznego, jak i zakładów przetwórczych. Jest on coraz częściej wykorzystywany jako punkt odniesienia do konkurencyjnych przetwórców. Kraje o stosunkowo niskiej…

Premiowanie Zrównoważonego Rozwoju

Premiowanie Zrównoważonego Rozwoju Praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem są premiowane nie tylko w handlu. Wiele zakładów mleczarskich już teraz uzależnia cenę surowca od stosowania określonych czynności w gospodarstwach rolnych. Nie jest to nowość, a pomysł ich stosowania narodził jeszcze przed…