Komitet Sterujący

Polska Izba Mleka wraz ze Związkiem Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskim Stowarzyszeniem Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
w dniu 9 lutego 2023 roku podpisała porozumienie o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego, w szczególności zrównoważonego mleczarstwa.

Efektem porozumienia było utworzenie Komitetu Sterującego – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka w którego skład wchodzą przedstawiciele branży mleczarskiej oraz organizacji i instytucji.

Jednym z głównych celów komitetu jest przygotowanie branży na transformacje w kwestii zrównoważonego rozwoju.