Wspólne podejście Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej do obliczania śladu węglowego produktu

ZNAKOWANIE PRODUKTÓW MLECZARSKICH JAKO PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU

Znakowanie mleka jako pochodzącego z zrównoważonego rolnictwa jest coraz powszechniej stosowane. Przynosi to liczne korzyści zarówno konsumentom, jak i producentom. Może być ono oznaczone i certyfikowane w odniesieniu do dwóch obszarów pozyskiwania:

  1. certyfikowany produkt ekologiczny – wiele produktów mlecznych jest certyfikowanych jako ekologiczne przez różne organizacje, co potwierdza, że spełniają określone standardy zrównoważonego rolnictwa. Przykładami takich certyfikatów mogą być USDA Organic (w USA), EU Organic (w Unii Europejskiej), jak i inne liczne, lokalne certyfikaty ekologiczne.
  2. certyfikowany produkt pozyskany z zastosowaniem praktyk zrównoważonego rolnictwa – oprócz certyfikatów ekologicznych istnieją także inne certyfikaty i oznaczenia, które mogą dotyczyć szerzej pojętego zrównoważonego rolnictwa, takie jak Fair Trade, Rainforest Alliance czy inne certyfikaty lokalne i międzynarodowe.

Stosowanie certyfikowanych oznaczeń niesie wiele zalet. Wśród nich można umiejscowić transparentność przekazu dla konsumentów. Oznaczenie produktów jako zrównoważonych daje konsumentom jasną informację o tym, że mleko wykorzystane do ich wytworzenia pochodzi z gospodarstw stosujących przyjazne dla środowiska i etyczne metody produkcji. Zwiększa to zaufanie konsumentów i ich wiedzę na temat pochodzenia produktów. Wymienione powyżej rodzaje oznakowania kojarzą się konsumentom z wyższą jakością. W rzeczywistości produkty mleczne z oznaczeniem zrównoważonego rozwoju faktycznie cechują się lepszą jakością, co jest wynikiem lepszych warunków hodowli zwierząt i bardziej naturalnym żywieniem. Bardzo często przedsiębiorstwa, których produkty znakowane są jako wyprodukowane w sposób przyjazny środowisku notują wzrost popytu na swoje produkty. Wiąże się to z rosnąca świadomością ekologiczną i etyczna wśród konsumentów. Są oni coraz częściej skłonni płacić więcej za produkty, które są bardziej przyjazne dla środowiska i zwierząt. Tworzy to niejednokrotnie przewagę konkurencyjną na rynku, co pozytywnie wpływa na ich wyniki finansowe, ale również przywiązanie nabywców. Banalne, ale również istotne jest również wsparcie dla zrównoważonego rolnictwa. Kupowanie produktów oznaczonych jako zrównoważone wspiera rolników stosujących te praktyki, co przyczynia się do szerzenia zrównoważonych metod produkcji i pozytywnych zmian w całym sektorze rolniczym.

Przykładami możliwych do zastosowania oznaczeń w różnych regionach świata są:

  1. w Unii Europejskiej wiele produktów mlecznych jest oznaczanych logiem zielonego liścia, które wskazuje na ekologiczne pochodzenie,
  2. w USA znakiem rozpoznawczym dla zrównoważonych produktów mlecznych jest między innymi certyfikat USDA Organic,
  3.  lokalne i międzynarodowe marki często wprowadzają własne oznaczenia, takie jak „grass-fed” (karmione trawą) czy „free-range” (z wolnego wybiegu), które również sugerują stosowanie zrównoważonych praktyk hodowlanych.

Podsumowując znakowanie mleka jako pochodzącego z zrównoważonego rolnictwa przynosi liczne korzyści. Zwiększa wiedzę konsumentów, wspiera ekologiczne i etyczne praktyki rolnicze, a także oferuje producentom mleka przewagę konkurencyjną. Dzięki temu zarówno konsumenci, jak i producenci mogą nabywać lepszej jakości produkty.

Akty prawne. 

#FunduszePromocji #ekspertmowi

Podziel się swoją opinią