ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA MLEKA TO WIELE ZALET

Zrównoważone rolnictwo wpływa na jakość uzyskiwanego mleka na wiele sposobów. Wiążą się one z dobrostanem zwierząt oraz dbałością o otoczenie, w którym są hodowane.

Wśród kluczowych aspektów można wymienić lepsze żywienie bydła mlecznego. W zrównoważonym rolnictwie zwierzęta zazwyczaj otrzymują bardziej naturalne i zróżnicowane pasze. W tym pasze wolne od pestycydów, czy sztucznych dodatków. To z kolei wpływa na skład mleka poprawiając tym samym jego wartości odżywcze. Jest to między innymi wyższe stężenie kwasów tłuszczowych omega-3, witamin i minerałów. Istotnym aspektem jest również całkowite wykluczenie lub minimalizacja stosowania antybiotyków. Zrównoważone gospodarstwa dążą do minimalizacji ich stosowania. Padło już, że wyjątkowy nacisk w zrównoważonej produkcji mleka kładzie się na polepszanie dobrostanu zwierząt. Najzwyczajniej w zrównoważonych gospodarstwach zwraca się na niego większą uwagę. Przekłada się to na mniejszy stres i lepsze warunki bytowe zwierzęcia. Z kolei zmniejszony stres u krów zazwyczaj prowadzi do wyższej jakości mleka, ponieważ wpływa on na wydzielanie hormonów, które mogą wpływać na jakość i skład mleka.

Za istotny obszar należy uznać również stosowanie zrównoważonych praktyk rolniczych. Stosowanie ekologicznych i zrównoważonych praktyk rolniczych, takich jak rotacja upraw, minimalizacja użycia chemikaliów oraz ochrona bioróżnorodności, przyczynia się do lepszego stanu gleby i wody. Lepszy stan środowiska wpływa z kolei na stan uprawianych roślin, które są z kolei paszą dla zwierząt, co pośrednio wpływa na jakość mleka. Z kolei redukcja zanieczyszczeń rozumiana jako ograniczenie zużycia pestycydów i innych chemikaliów zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia pasz i wody, co może wpływać na skład chemiczny mleka.

W końcu smak i właściwości sensoryczne, czyli to co dla większości konsumentów jest najważniejsze. Faktycznie często mleko pochodzące z gospodarstw stosujących zrównoważone praktyki ma lepsze właściwości sensoryczne, takie jak smak i zapach. Jest to zazwyczaj wynikiem lepszej jakości paszy, ale też podwyższonego dobrostanu.

Podsumowując, zrównoważone rolnictwo może znacząco poprawić jakość mleka, w tym wpływać na jego składniki odżywcze. Wiąże się z tym również wyższy poziom bezpieczeństwa dla konsumenta oraz lepsze właściwości sensoryczne. Czyni to je bardziej atrakcyjnym dla świadomych konsumentów.

#FunduszePromocji #PolskaIzbaMleka #FPM

Podziel się swoją opinią