Zrównoważoność

Zrównoważony rozwój to koncepcja, która zyskała na znaczeniu w ostatnich latach, gdy świat zmaga się z pilnymi wyzwaniami środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi.

Co to zrównoważone rolnictwo?

Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej. W ramach unijnej strategii „od pola do stołu”, będącej elementem zielonego ładu, planowane są działania, mające na celu rozwój praktyk rolnictwa zrównoważonego – istotne jest zatem wspieranie transformacji polskiego mleczarstwa.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Co to jest żywność zrównoważona?

Zrównoważona żywność to produkt rolnictwa zrównoważonego, którego model jest akceptowany przez społeczeństwo rolnictwa w trosce o środowisko i finanse rolnika.

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności

Co to zrównoważona produkcja?

Zrównoważona produkcja (inaczej zwana produkcja zielona lub uwzględniająca aspekty produkcji ekologicznej) polega na całkowitym podejściu do procesu tworzenia dóbr, z naciskiem na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę.

Co to zrównoważone przetwórstwo?

Zrównoważone przetwórstwo zakłada ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez minimalizację zużycia surowców i produkcji odpadów.

Co to jest gospodarka cyrkularna?

Gospodarka cyrkularna to model produkcji i konsumpcji, w którym produkty i usługi są przedmiotem obrotu w zamkniętych cyklach lub pętlach. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów, co oznacza ograniczenie odpadów do minimum. Gospodarka cyrkularna wzoruje się na przyrodzie i naturalnym obiegu materii w ekosystemach.

Źródło: CSR Consulting