Pierwsze obrady Komitetu Sterującego – Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka

W dniu 11 kwietnia 2023 r. w siedzibie Związku Polskich Przetwórców Mleka w Warszawie miało miejsce pierwsze stacjonarne spotkanie Komitetu Sterującego zajmującego się budową podstaw, wymianą doświadczeń oraz opracowaniem wytycznych  dotyczących zrównoważonego mleczarstwa. Komitet Sterujący powstał z inicjatywy Pani Agnieszki Maliszewskiej – Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Pana Marcina Hydzika – Prezesa Związku Polskich Przetwórców Mleka oraz Pani Małgorzaty Bojańczyk – Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP.

Stowarzyszenie ASAP definiuje rolnictwo zrównoważone jako wszelkie działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, umożliwiające bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów, np. gleby, ziemi, wody, maszyn, środków ochrony roślin, nasion, nawozów czy energii, przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej i jej akceptacji społecznej. W ramach unijnej strategii „Od pola do stołu”, będącej elementem Zielonego Ładu, planowane są działania, mające na celu rozwój  praktyk rolnictwa zrównoważonego – istotne jest zatem wspieranie transformacji polskiego mleczarstwa. Ponadto, przyjęta Dyrektywa o raportowaniu w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive- CSRD) nakłada na firmy w UE, w tym na firmy przetwarzające mleko w Polsce, obowiązek składania corocznych sprawozdań dotyczących ich wpływu na: środowisko, społeczeństwo, prawa człowieka i ład korporacyjny. Jako pierwsze ujawnień za 2024 r. mają dokonać największe podmioty, które już raportują informacje niefinansowe (na podstawie Ustawy o rachunkowości) – w 2025 r.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Marcin Hydzik Prezes ZPPM, Pani Małgorzata Bojańczyk Dyrektor ASAP, Pani Weronika Kruszewska Polska Izba Mleka, Pan Jakub Olipra Credit Agricole Bank Polska, Pani Dorota Grabarczyk Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Pan Beniamin Dobosz oraz Pan Damian Jamiołkowski OSM Piątnica, Pani Magdalena Papierowska oraz Pan Dariusz Kilanowski OSM Sierpc, Pani Joanna Kamińska Hochland Polska, Pan Robert Gasek ZPPM, Pan Artur Puławski Oruna A&A oraz Pani Paulina Kaczmarek Danone.

W trakcie spotkania ustalono zakres prac grupy oraz jej główne cele, którymi są między innymi przygotowanie branży na transformacje w kwestii zrównoważonego rozwoju, jak spełnić oczekiwania klientów i konsumentów spełniając normy prawne, jak pokazać, że branża jest zrównoważona oraz w jaki sposób sporządzać raporty.

Działania nad którymi Komitet będzie pracował podczas najbliższych spotkań:

  • sporządzenie analizy obszarów wpływu branży pod kątem zrównoważonego mleczarstwa;
  • przygotowanie wykazu aktów prawnych dot. zrównoważonego rozwoju zawierających wymogi prawne wobec branży;
  • sporządzenie wyciągu z wymogów sieci handlowych dot. zrównoważonego rozwojów dla spółek dostarczających produkty mleczarskie  ;
  • prezentacja na temat wymagań zawartych w Dyrektywie CSRD.

Uczestnicy jednogłośnie podsumowali spotkanie jako udane, a inicjatywę powstania Komitetu Sterującego jako niezwykle ważną i istotną. Do przewodniczenia pracom wybrano: Paulinę Kaczmarek (Grupa spółek DANONE) i Artura Puławskiego (Oruna A&A). Kolejne obrady zaplanowane są na 9 maja 2023 r., również w siedzibie ZPPM w Warszawie.

Podziel się swoją opinią