Kolejne państwa wdrażają standardy zrównoważonej produkcji

Zrównoważony rozwój to trend występujący nie tylko w Unii Europejskiej. W Polsce kojarzony jest przede wszystkim z Europejskim Zielonym Ładem. W rzeczywistości jednak większość państw wdraża swoje własne standardy lub implementuje już występujące w innych państwach elementy. Powodem oprócz, chęci zadbania o środowisko jest również wyższa wycena produktów pochodzących od producentów, którzy stosują praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem.

Mieszkańcy Chin, czyli wyjątkowo ważnego dla rynku mleka partnera handlowego w coraz większym stopniu zwracają się ku produktom w trakcie, których wytwarzania stosuje się praktyki zrównoważonego rozwoju. Tamtejsi konsumenci, szczególnie w większych miastach zwracają na ten aspekt coraz większą uwagę. To jeden efektów rosnącej w Chinach urbanizacji. Wraz z wybuchem tego trendu pojawiła się w tym kraju pewna filozofia równowagi pomiędzy wiejskim, a miejskim, skutkująca wsparciem dla lokalnych rolników oraz rozwojem lokalnych rynków żywności. Podejście to przyjmuje się w Chinach wyjątkowo łatwo, ze względu na znaczne uprzemysłowienie części państwa oraz postępującą w niektórych regionach degradację środowiska. Ze zrównoważoną produkcją żywności wiąże się tam również aspekt bezpieczeństwa żywnościowego, które rozumiane jest nie tylko jako jak największe uzależnienie od importu, ale też zmniejszanie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych pustoszących tamtejsze uprawy w ostatnich latach.

Znacznie bardziej zaawansowane podejście do zrównoważonego rozwoju prezentowane jest w Stanach Zjednoczonych. Jest ono wiązane głównie z agroekologią i rolnictwem ekologicznym, którymi zainteresowanie znacząco wzrasta w ostatnich latach. Ma to miejsce zarówno wśród producentów rolnych, przetwórców, jak i konsumentów dostrzegających korzyści wynikające z praktyk rolniczych minimalizujących negatywny wpływ na środowisko oraz sprzyjających zdrowiu gleby i zachowaniu bioróżnorodności. Znaczącą role w amerykańskim podejściu do produkcji zrównoważonej odgrywa zarządzanie zasobami wodnymi i inwestycje w technologie efektywnego jej wykorzystywania. Nie mniej popularne jest zarządzanie odpadami żywnościowymi, które stanowią istotny problem właściwie na całym świecie. Istotnie promowane, jak i otrzymujące szczególne wsparcie finansowe jest promowanie lokalnych rynków żywnościowych, które pomagają skarać drogę jaką przebywa produkt pomiędzy rolnikiem, zakładem przetwórczym, a ostatecznym konsumentem. Stany Zjednoczone są prawdopodobnie państwem, w którym zrównoważona produkcja żywności jest najbardziej zaawansowana.

Wielka Brytania, pomimo że opuściła Unię Europejską to nie zaniechała promowania żywności wytwarzanej w sposób zrównoważony. Poza wyżej wymienionymi elementami, jak gospodarowanie wodą kładzie ona szczególny nacisk na wsparcie praktyk rolnych mających zatrzymać erozję gleby oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. W obszarze konsumenckim w Wielkiej Brytanii można mówić o promowaniu swego rodzaju społecznej odpowiedzialności w całym łańcuchu dostaw. Szczególną uwagę zwraca się na transparentność produktów na każdym z jego etapów, stąd też wdrażane są chociażby specyficzne wymogi dotyczące znakowania produktów. W brytyjskim podejściu uwidacznia się szczególnie współpraca pomiędzy obszarami publicznym, a prywatnym w promowaniu praktyk rolnych i przetwórstwa, mających pozytywny wpływ na środowisko.

Obecnie nie ma właściwie państw, w których kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem byłyby pomijane. Niejednokrotnie mają one dość inne oblicza, czego przykładem może być Brazylia. Obok standardowych praktyk pojawiają się tam również te dotyczące ochrony lasów deszczowych, ale również rzadko spotykana w innych krajach ochrona praw ludności lokalnych. Państwo to jest dobrym przykładem, na fakt, że zrównoważona produkcja nie jest zjawiskiem lokalnym, ale globalnym. Brazylia jest nadal kojarzona jako kraj, gdzie prowadzi się wyjątkowo ekspansywną i szkodliwą dla środowiska politykę rolną. Obecnie jednak już pojawiają się w nim inicjatywy związane monitorowaniem emisji gazów cieplarnianych czy promujące zachowanie zasobów środowiskowych. Jak wszędzie wynika to również z tego, że produkty o mniejszym wpływie na środowisko są lepiej wyceniane i przyjmowane na rynku. Nie tylko lokalnym, ale też i tym międzynarodowym.

#FunduszePromocji #ekspertmówi

Podziel się swoją opinią