Tag #FunduszePromocji

Ślad węglowy a branża mleczarska

Ślad węglowy a branża mleczarska Ślad węglowy związany z wyprodukowaniem litra mleka jest kluczowym wskaźnikiem, istotnym zarówno dla hodowców bydła mlecznego, jak i zakładów przetwórczych. Jest on coraz częściej wykorzystywany jako punkt odniesienia do konkurencyjnych przetwórców. Kraje o stosunkowo niskiej…

Premiowanie Zrównoważonego Rozwoju

Premiowanie Zrównoważonego Rozwoju Praktyki związane ze zrównoważonym rozwojem są premiowane nie tylko w handlu. Wiele zakładów mleczarskich już teraz uzależnia cenę surowca od stosowania określonych czynności w gospodarstwach rolnych. Nie jest to nowość, a pomysł ich stosowania narodził jeszcze przed…

Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka

Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmniejszania negatywnego oddziaływania gospodarek na środowisko naturalne. Z biegiem lat kwestia ta nabrała znaczenia szczególnie w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się i obejmuje obecnie takie czynniki…

Zaproszenie na szkolenie pt. „Ryzyko greenwashingu i raportowanie zrównoważonego rozwoju w branży mleczarskiej”

Zaproszenie na szkolenie pt. „Ryzyko greenwashingu i raportowanie zrównoważonego rozwoju w branży mleczarskiej” Związek Polskich Przetwórców Mleka zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. “Ryzyko greenwashingu i raportowanie zrównoważonego rozwoju w branży mleczarskiej“. Szkolenie odbędzie się w godzinach 11:00 – 15:30 w dniu 22 listopada…