Ślad węglowy a branża mleczarska

Ślad węglowy związany z wyprodukowaniem litra mleka jest kluczowym wskaźnikiem, istotnym zarówno dla hodowców bydła mlecznego, jak i zakładów przetwórczych. Jest on coraz częściej wykorzystywany jako punkt odniesienia do konkurencyjnych przetwórców. Kraje o stosunkowo niskiej liczbie ludności na ogół korzystają z takich czynników, jak sprzyjający klimat, zaawansowane praktyki zarządzania gospodarstwem rolnym i hodowlą zwierząt. Gospodarstwa mleczne w krajach takich jak Nowa Zelandia i Irlandia działają w ekstensywnym systemie opartym na wypasie i wymagają mniejszego nakładu zewnętrznego. Z kolei wręcz przeciwnie podejście prezentują gospodarstwa mleczne w Stanach Zjednoczonych, Holandii, Chinach lub Danii, które prowadzą działalność w bardziej intensywnym systemie i udaje im się zmniejszyć swój ślad węglowy, osiągając wyższą wydajność produkcji mleka na krowę. Oba systemy dają możliwość zmniejszenia generowanego śladu węglowego, ale mają również swoje ograniczenia.

Badania naukowe wymieniają około 150 metod, które rolnicy mogą zastosować, aby zmniejszyć ślad węglowy produkcji mleka. Środki te w gospodarstwie są zwykle zgrupowane w trzech obszarach: produkcja paszy i wydajność, zdrowie zwierząt oraz zarządzanie obornikiem. Ich skuteczność zależy w dużej mierze od indywidualnej sytuacji gospodarstwa rolnego. Gospodarstwa nastawione na produkcję mleka różnią się znacząco pod względem wielkości. Część z nich to zaledwie 10 krów, a inne ponad 1000. Do tego dochodzą inne czynniki różnicujące, jak położenie geograficzne i lokalizacja, indywidualne cechy rolnika oraz lokalne prawodawstwo. Niezależnie od tych różnic wszyscy rolnicy mają możliwość zmniejszenia śladu węglowego swojego mleka poprzez jak najbardziej wydajną uprawę i stosowanie odpowiedniej paszy dla zwierząt, zapewnienie optymalnej kondycji stada przez cały okres jego życia oraz zarządzanie zużyciem obornika i nawozów. Jednak te ulepszenia często wiążą się z kosztami, zarówno finansowymi, jak również czasowymi. Niejednokrotnie wymagają konkretnych umiejętności.

#FunduszePromocji #ekspertmówi

Podziel się swoją opinią