Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka ma znaczenie

Zrównoważona produkcja i przetwórstwo mleka to system, który dąży do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne i maksymalizowania dobrostanu zwierząt na wszystkich etapach łańcucha produkcyjnego.

Główne cele zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka:

  • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych: Hodowla bydła jest jednym z głównych źródeł emisji metanu, gazu cieplarnianego, który jest 25 razy bardziej silny od dwutlenku węgla w działaniu na krótką metę. Zrównoważone praktyki hodowlane, takie jak stosowanie bardziej wydajnych pasz i poprawa zarządzania stadem, mogą pomóc w zmniejszeniu emisji metanu.
  • Zmniejszenie zużycia wody: Produkcja mleka wymaga dużej ilości wody. Zrównoważone praktyki, takie jak stosowanie bardziej wydajnych systemów nawadniania i recykling wody, mogą pomóc w zmniejszeniu zużycia wody.
  • Poprawa dobrostanu zwierząt: Zwierzęta hodowane na mleko powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowe, opiekę medyczną i możliwość swobodnego poruszania się. Zrównoważone praktyki hodowlane obejmują zapewnienie zwierzętom dostępu do świeżej wody, pożywienia, schronienia i możliwości wyrażania naturalnych zachowań.
  • Ograniczenie stosowania antybiotyków: Nadmierne stosowanie antybiotyków w hodowli zwierząt może prowadzić do rozwoju antybiotykooporności. Zrównoważone praktyki obejmują stosowanie antybiotyków tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i stosowanie alternatywnych metod leczenia, takich jak szczepionki i probiotyki.
  • Zwiększenie bioróżnorodności: Zrównoważone systemy rolnicze powinny sprzyjać bioróżnorodności poprzez ochronę naturalnych siedlisk i promowanie różnorodności gatunków roślin i zwierząt.

Wprowadzenie zrównoważonej produkcji i przetwórstwa mleka wiąże się z korzyściami takimi jak:

  • Produkty mleczne o wyższej jakości: Zrównoważone praktyki hodowlane mogą prowadzić do produkcji mleka o wyższej zawartości składników odżywczych i lepszym smaku.
  • Zmniejszenie wpływu na środowisko: Zrównoważone praktyki mogą pomóc w ochronie środowiska naturalnego i zmniejszeniu negatywnego wpływu rolnictwa na klimat.
  • Poprawa dobrostanu zwierząt: Zwierzęta hodowane w zrównoważonych systemach mają zapewnione lepsze warunki życia i są mniej narażone na cierpienie.
  • Zwiększenie konkurencyjności: Zrównoważone praktyki mogą pomóc producentom mleka w zwiększeniu konkurencyjności na rynku i zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na produkty mleczne wytwarzane w sposób odpowiedzialny.

#FunduszePromocji #PolskaIzbaMleka #FPM

Podziel się swoją opinią